Contact

Wuttke & Ringhof Architekten ApS

Wildersgade 51, 2.
DK 1408 København K

t (Office) 0045 28574742

t (BW) 0045 42364855
t (TR) 0045 24894074

buero@wuttkeringhof.com

Member of the Berlin Chamber of Architects, No. 06335
Member of the Association of German Architects

CVR-Number: 34881561
CVRP-Number: 1018118862
Type of company: ApS

Address Berlin:

Ilmenauerstrasse 11
14193 Berlin