Fredensborg Forsyning  - et nyt forsyningshus
2010-

I forbindelse med sammenlægningen af  fem forsyningsvirksomheder i Fredensborg Kommune skal der etableres et nyt forsyningshus til 50 medarbejdere. Byggeprogrammet beskriver, udover de funktionale og rumlige behov, målsætningen om at gøre projektet til kommunens bæredygtige og energieeffektive demonstrationsbyggeri. Projektets mål står i sammenhæng med de forpligtelser, som Fredensborg Kommune har påtaget sig som klimakommune, der har forpligtet sig til at reducere kommunens CO2 – udslip med 2% om året frem til år 2025.

Bygherre: Fredensborg Forsyning A/S, Fredensborg DK
Byggeprogram, skitseforslag
Planlagt opførelse 2012